About

·ENGLISH·  

I am Albert Lladó Martínez, a professor of Administrative Law at the University of Girona, and my main research topics are territory planning and government of public universities.  You can find more about my research work in my page at ORCID.org.

The blog is mainly about universities and higher education from a global perspective, with most of the posts in English and some of them in Catalan.

·CATALÀ·  

· Director tècnic del Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques (CIGAP) de la Universitat de Girona.

· Professor associat de Dret Administratiu a la Universitat de Girona.

Doctor en Dret administratiu.
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració.
Màster oficial en Societat de la Informació i el Coneixement.
Diplomat en Gestió i Administració Pública.

· Faig docència de Dret administratiu a la Universitat de Girona i participo en diferents projectes de recerca al voltant de l’urbanisme, l’ordenació territorial i la governança de les universitats públiques. La investigació a partir dels projectes de recerca i de convenis amb institucions i empreses es recull en publicacions de llibres, articles en revistes científiques especialitzades, dictàmens i informes jurídics o elaboració de legislació.

 ·MORE INFO·