Les universitats públiques catalanes reclamen al govern millores en la política universitària

Els rectors i presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes han presentat aquest matí a Barcelona una declaració conjunta, elaborada en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per reclamar al govern català millores en la política universitària. La declaració gira a l’entorn de cinc eixos: major autonomia, millor finançament públic, reducció dels preus públics de matrícula dels estudis de grau i de màster, compromís amb els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) pel que fa a l’estructuració dels estudis i, finalment, la incorporació de nou personal docent i investigador (PDI) i de personal d’administració i serveis (PAS).

(més @ ACUP )