Year: 2016

Article a la Revista Catalana de Dret Públic: “Els òrgans de govern universitari: reforma i inclusió de membres externs”

El número de desembre de la Revista catalana de Dret públic publica un article meu sobre el govern de les universitats públiques:

Resum

Durant els darrers anys s’han publicat un nombre important d’estudis i articles al voltant de la governança de les universitats, el seu sistema de govern i la necessitat d’una reforma en profunditat per tal d’adaptar aquesta institució a les necessitats que la societat actual té de la universitat, que transcendeixen les clàssiques de la docència i la recerca. Amb aquest article pretenc fer aportacions al debat en curs, amb la voluntat d’incidir en la concreció d’alguns dels temes tractats, específicament sobre com s’hauria de configurar l’estructura del govern de la universitat, els seus òrgans, la seva composició i les relacions entre ells.

La qüestió de la incorporació de membres externs al govern universitari, de quina forma s’ha de produir, en quina mesura i amb quines atribucions, és un dels nuclis centrals de l’article. La configuració que plantejo es basa en un únic òrgan de govern amb majoria de membres externs i amb una àmplia capacitat per dissenyar i executar polítiques, tenint d’altra banda com a òrgan de control, un claustre universitari fort, que avali el pla estratègic que li presenti el govern i que exerceixi de garant de les llibertats acadèmiques.

Una reforma de l’abast que s’està estudiant, tant si s’adopta una línia semblant a l’exposada aquí com si s’opta per altres tipus de configuracions, implicarà necessàriament la modificació de l’actual o la redacció d’una nova llei orgànica reguladora de les universitats. Les implicacions que necessàriament sorgiran de les noves atribucions amb què, sens dubte, es dotarà la institució universitària tindran ressò a mitjà termini en la configuració de l’autonomia universitària i de les llibertats acadèmiques que al llarg de les passades dècades ha anat teixint el Tribunal Constitucional. Exposo també en aquest article algunes consideracions al voltant d’aquests aspectes.

Text complert a la Revista catalana de Dret Públic

Signals being sent to Universities: are there better ways to prove your value than a degree?

The Two Great Secrets of Higher Education

  1. Tuition is paid for one reason: to buy a signal.
  2. That signal is not worth the investment compared to what you can create elsewhere.

These two great secrets are known to almost nobody. A few people know secret number one, but falsely conclude that the signal is still the best option.

A small but growing number of people partially understand what’s behind secret number two, but because they do not grasp that the product universities sell is a signal, they only compare only alternative social and learning experiences to universities, not alternative ways of creating a signal.

The combined understanding of both of these secrets will completely revolutionize the way people think about and engage in education, career preparation, work, and life.

Continue reading @ The Mission

Flemish Universities suspend study-abroad programmes in Turkey

All major Flemish universities have decided to stop sending students to Turkey as part of the Erasmus exchange programme. The measure was taken in the aftermath of the thwarted military coup, the imposition of a state of emergency and the suspension of thousands of education staff in Turkey. Students who were planning to study in the country will now have to either postpone their trip or choose a different destination.

Earlier this month, Ghent University imposed a travel ban on staff and students wanting to travel to Turkey, after a terrorist attack at Istanbul’s Ataturk airport. According to the Flemish Interuniversity Council, rectors of all Flemish universities have expressed concern at the Turkish government’s decision to suspend thousands of education staff following the failed military coup. The rectors will now examine their relations with Turkish universities.

Read more @ TheBulletin.be

Les universitats públiques catalanes reclamen al govern millores en la política universitària

Els rectors i presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes han presentat aquest matí a Barcelona una declaració conjunta, elaborada en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per reclamar al govern català millores en la política universitària. La declaració gira a l’entorn de cinc eixos: major autonomia, millor finançament públic, reducció dels preus públics de matrícula dels estudis de grau i de màster, compromís amb els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) pel que fa a l’estructuració dels estudis i, finalment, la incorporació de nou personal docent i investigador (PDI) i de personal d’administració i serveis (PAS).

(més @ ACUP )

Universities face funding pressure right across Europe @University World News

(By Brendan O’Malley)

In at least 20 out of 24 European countries, funding for higher education has either been cut or has not kept pace with increases in student numbers, according to new data published by the 2016 Public Funding Observatory.

The data, released at the European University Association’s funding forum in Porto, Portugal, reveals, for example, that although public funding to universities has increased in 11 countries between 2008 and 2015, rising enrolment meant that funding per student fell in seven of these.

Meanwhile, public funding has fallen in 13 systems; and in seven of these, student numbers have been growing.

This indicates that “almost all systems in Europe are under pressure”, the European University Association or EUA says. The exceptions are Norway and Sweden.

(Read more at University World News)

Can online higher education replace traditional college? (The Washington Post)

For much of their modern existance, distance-education courses have suffered from an image problem.

In the 1970s and 1980s, they were seen as cheap knockoffs of on-campus offerings, hawked on late-night television by the likes of Sally Struthers, who asked viewers, “Do you want to make more money? Sure, we all do,” in commercials for the International Correspondence School.

In the late 1990s, the introduction of online learning coincided with the expansion of for-profit providers, such as the University of Phoenix and Corinthian Colleges. The two trends were often conflated in the media, and the quality concerns that frequently dogged the for-profit industry rubbed off on online programs.

Columbia University tried to change public perception in 2000, when it started a high-profile, $25 million online learning portal called Fathom, which aggregated content from other top-ranked institutions. It was an idea ahead of its time, by a decade. The site went dark in 2003, after failing to turn a profit. By 2011, in a survey by the Pew Research Center, just 29 percent of American adults said that online courses offered equal value to learning in traditional classrooms.

But then the negative headwinds facing online education began to shift, and quickly. The big reason? Name-brand and elite universities suddenly became interested in digital learning.

(read more @ The Washington Post)

‘Free’ higher education: unrealistic expectations, unsustainable solutions (Damtew Teferra @ TheConversation)

Free higher education is a myth. There is no such thing anywhere in the world, even in wealthy states like Germany, Finland, Norway and Sweden, which insist that their tertiary education systems are “free”. In fact, higher education in those countries is predominantly paid for by taxpayers. They can afford it. They are rich, socially and economically equitable societies.

Higher education is a resource intensive enterprise. It cannot effectively function without a massive injection of resources in a sustained and escalated way.  (read more @ TheConversation)

Com a Copenhaguen? (Andreu Mas-Colell)

(Publicat originalment al diari Ara el 17 de setembre de 2016)

S’acaba d’inaugurar el curs universitari. És una bona ocasió per reflexionar sobre la universitat. Podríem parlar de la necessitat de més recursos, de la política de tarificació social aplicada a l’àmbit universitari públic com una bona solució per garantir-hi l’accés, de la política de professorat, de les noves tendències en l’estructura de les aules i en la dinàmica de la docència, de la conveniència dels graus oberts, de la internacionalització. El tema d’avui, però, el motiva un anunci en l’edició de Nature de l’1 de setembre. Em va sorprendre: es tracta d’una convocatòria internacional per a rector de la Universitat de Copenhagen.

I és que les nostres universitats, per millorar (sempre cal millorar!), necessiten bàsicament dues coses: més diners i una governança moderna. El problema amb el primer requisit (més diners) és que, valgui la no paradoxa, disposar de més diners val més diners. Però modernitzar la governança no costa res. Analitzem-ho, doncs. Continue reading “Com a Copenhaguen? (Andreu Mas-Colell)”

Nordic higher education in decline? (@ Times Higher Education)

The region’s reputation for excellence could be threatened by funding cuts and restructuring

Whenever people talk about excellence in education, the Nordic countries are rarely far from their lips. High levels of funding and an egalitarian ethos are popularly believed to have created a utopian system that turns out academically exceptional students despite putting as much emphasis on extra-curricular activities as on book-learning.

But as cuts and shake-ups unfold across the region, some suggest that a harassed university leader would make a good protagonist for the next bleak Nordic noir television drama series.

Read more: https://www.timeshighereducation.com/features/is-nordic-higher-education-in-decline

US, Asia rise as Europe falters in university ranking – University World News

United States universities took 11 of the top 20 places in the latest edition of the QS World University Rankings published last week, and held all top three places for the first time since 2004-5.

Massachusetts Institute of Technology or MIT came top for the fifth year running. Stanford and Harvard universities came second and third, and 26 of the US’s 32 universities in the top 100 either held their position or moved up, further cementing US domination.

In the top 20, the UK took five places, and Switzerland and Singapore took two places each, but no university moved more than two places.

Read more: US, Asia rise as Europe falters in university ranking – University World News