Com a Copenhaguen? (Andreu Mas-Colell)

(Publicat originalment al diari Ara el 17 de setembre de 2016)

S’acaba d’inaugurar el curs universitari. És una bona ocasió per reflexionar sobre la universitat. Podríem parlar de la necessitat de més recursos, de la política de tarificació social aplicada a l’àmbit universitari públic com una bona solució per garantir-hi l’accés, de la política de professorat, de les noves tendències en l’estructura de les aules i en la dinàmica de la docència, de la conveniència dels graus oberts, de la internacionalització. El tema d’avui, però, el motiva un anunci en l’edició de Nature de l’1 de setembre. Em va sorprendre: es tracta d’una convocatòria internacional per a rector de la Universitat de Copenhagen.

I és que les nostres universitats, per millorar (sempre cal millorar!), necessiten bàsicament dues coses: més diners i una governança moderna. El problema amb el primer requisit (més diners) és que, valgui la no paradoxa, disposar de més diners val més diners. Però modernitzar la governança no costa res. Analitzem-ho, doncs.

Continue Reading

La necessitat urgent de reformar el govern de les universitats

(Article publicat al Blog de la Revista catalana de dret públic el 16 de juny de 2014. (llicència CC BY 3.0 atribució: Albert Lladó)
  Ja fa temps que es pot afirmar que hi ha un acord unànime sobre la necessitat d’una reforma profunda del nostre sistema universitari, i en aquest sentit s’han manifestat de forma pública i reiterada tots els àmbits implicats. Sense voler ser exhaustiu, s’han proposat models de reforma des del Govern de l’Estat, amb l’informe encarregat pel Ministeri d’Educació a una Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, publicat el febrer de 2013; des del Govern de la Generalitat i encarregat per la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb l’informe de la Ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya, presentat l’abril de 2013, o també des de les pròpies universitats públiques catalanes, amb el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, el juny de 2008, en què els rectors catalans proposen les bases per a una «reforma profunda de les universitats a Europa». Per descomptat, també s’han elaborat multitud d’informes i publicacions sobre el tema des d’entitats i fundacions privades d’orientacions ideològiques diverses. Al mateix temps, són pocs els països de l’entorn europeu que no han dut a terme una remodelació de les seves estructures universitàries, adequant-les al marc de convergència que es perfila des de la Unió Europea, al fil del procés de Bolonya, concretat especialment en l’Agenda Europea per a la Modernització de l’Educació Superior (AEMES).

Continue Reading
Close Menu